[ivory-search id=”1015″ title=”Custom Search Form”]

Regionale ramingen

Op deze pagina worden de meest recente regionale arbeidsmarktramingen gepubliceerd. De regionale ramingen worden gemaakt op het niveau van arbeidsmarktregio’s. Daarbij wordt steeds een aantal arbeidsmarktregio’s gecombineerd in een rapport. De indeling en de rapporten voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs kunt u hieronder vinden. De rapporten worden tevens gepubliceerd op de website van het ministerie van OCW (povo).

regio rapporten arbeidsmarktregio’s

Groningen

1

Groningen

Friesland

2

Friesland

Drenthe/Overijssel

3

Drenthe

4

Regio Zwolle

5

Twente

Noord-Holland

6

Noord-Holland Noord

7

Zaanstreek/Waterland

8

Zuid-Kennemerland en IJmond

9

Groot Amsterdam

10

Gooi en Vechtstreek

11

Amsterdam

Flevoland

12

Flevoland

13

Almere

Gelderland-Noord

14

Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

15

FoodValley

Utrecht

16

Amersfoort

17

Midden-Utrecht

18

Utrecht

Zuid-Holland Noord

19

Holland Rijnland

20

Zuid-Holland Centraal

21

Haaglanden

22

Midden-Holland

23

‘s-Gravenhage

Zuid-Holland Zuid

24

Rijnmond

25

Drechtsteden

26

Gorinchem

27

Rotterdam

Gelderland Zuid

28

Rivierenland

29

Rijk van Nijmegen

30

Midden-Gelderland

31

Achterhoek

Zeeland

32

Zeeland

Noord-Brabant West

33

West-Brabant

34

Midden-Brabant

Noord-Brabant Oost

35

Noordoost-Brabant

36

Zuidoost-Brabant

37

Helmond-De Peel

Limburg

38

Noord-Limburg

39

Midden-Limburg

40

Zuid-Limburg