Eerdere publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van eerdere publicaties die met behulp van Mirror tot stand zijn gekomen of dienen als input voor de arbeidsmarktramingen met Mirror.

Arbeidsmarktramingen

publicatie
onderwerp
datum
medium

Update van de arbeidsmarktramingen voor het po met basisjaar 2020: gebruik van Referentieraming 2022 voor de leerlingenraming en raming van afgestudeerden van de pabo

mei 2022

Arbeidsmarktramingen met basisjaar 2020

december 2021

Arbeidsmarktramingen met basisjaar 2019

december 2020

Historische data onderwijsarbeidsmarkt: po, vo, mbo

Historische arbeidsmarktgegevens die ten grondslag liggen aan de arbeidsmarktramingen

november 2017

IPTO

Onderzoek naar de vakken die docenten in het voorgezet onderwijs geven en of dit bevoegd gebeurd. Deze informatie is input voor de vakkenmodule in de arbeidsmarktramingen.

publicatie
onderwerp
datum
medium

Peildatum 1 oktober 2020

december 2021

Peildatum 1 oktober 2019

december 2020

Loopbaanmonitor

Meting van openstaande en verborgen tekorten in het primair onderwijs.

publicatie
onderwerp
datum
medium

Microdata: 2014-2020, enquête: 2019-2020

december 2021

Microdata: 2013-2019, enquête: 2018-2019

november 2020

Personeelstekorten in het primair onderwijs

Meting van openstaande en verborgen tekorten in het primair onderwijs

publicatie
onderwerp
datum
medium

Peildatum 1 oktober 2021

december 2021

Peildatum 1 februari 2021

april 2021

Andere publicaties met betrekking tot de arbeidsmarktramingen

publicatie
onderwerp
datum
medium

Rapport van CAOP met doorrekeningen met behulp van Mirror

oktober 2017

Toekomstige lerarentekorten in het voortgezet onderwijs

ESB-artikel over lerarentekorten in het voorgezet onderwijs

18 december 2014