Graadverhoging

Ieder jaar haalt een deel van de leraren die alleen een tweedegraadsbevoegdheid heeft een eerstegraadsbevoegdheid. Het gaat daarbij om de hbo-master afgestudeerden. Deze hebben in een eerder stadium al een hbo-bachelor diploma behaald. We gaan er van uit dat deze personen allemaal werkzaam zijn in het vo. Indien we in Mirror een persoon graadverhoging toekennen, dan gaat de persoon voornamelijk het eerstegraadsvak geven, maar behoudt tevens ook nog deels zijn tweedegraadsvakken. De verhouding van eerstegraads- en tweedegraadsvakken wordt daarbij aangepast naar de historisch verdeling bij personen die eerstegraads les geven in het gegeven vak. Het totaal aantal fte van de taak blijft altijd behouden.