Extra functiewijziging

Indien in de simulaties tekorten ontstaan onder leraren en directeuren kan het voorkomen dat de tekorten vooral neerslaan bij directeuren, bijvoorbeeld omdat bij tekorten onder leraren weinig leraren directeur worden. We hechten in dit opzicht echter weinig waarde aan de uitkomsten van het model. Het is immers maar zeer de vraag hoe tekorten in de praktijk verdeeld gaan worden over leraren en directeuren. Er kan immers in beide richtingen extra functiewijziging optreden om problemen op te lossen. Derhalve hebben we de keuze gemaakt om alleen te rapporteren over de totale tekorten onder leraren en directeuren samen. Bij het vo komen we dan echter het probleem tegen dat we een indicatie willen van de tekorten naar vak. Dat betekent dat er alsnog een keuze gemaakt moet worden in welke mate tekorten moeten worden neergelegd bij leraren en in welke mate bij directeuren. We hebben er daarbij voor gekozen om alle tekorten neer te leggen bij leraren. Om dit te bereiken wordt bij een tekort onder directeuren extra functiewijziging opgelegd. In de simulaties gebeurt dit door extra leraren de kans te geven directeur te worden totdat de tekorten onder directeuren zijn opgelost. Dezelfde systematiek wordt gebruikt voor het po en mbo, al is deze keuze daar niet relevant voor de gepresenteerde uitkomsten.