Documentatie Mirror

Mirrorpedia is de online documentatie van het Mirror model. Mirror is een microsimulatiemodel voor de arbeidsmarkt van het primair (po), voortgezet (vo) en middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (mbo) in Nederland en simuleert bijvoorbeeld stromen (zoals uit- en instroom), maar ook de inschaling en loonkosten van personen. Mirror is ontwikkeld door Centerdata voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op deze website kunt u alles lezen over het model waarmee de arbeidsmarktramingen voor het onderwijs in Nederland tot stand komen.

Een overzicht van openbare publicaties die met behulp van Mirror tot stand zijn gekomen, is te vinden op de pagina Recente Publicaties en een overzicht van de meest relevante ontwikkelingen in Mirror is beschikbaar op de pagina Historie.